ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΕΠΜΥ” ιδρύθηκε το 2016 µε έδρα την Αθήνα, βάσει των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα (άρθρα 78-106).

Η εταιρεία ιδρύθηκε από επιστήμονες διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον την Πειραματική Μηχανική των Υλικών με σκοπό:

Οι στόχοι της ΕΕΠΜΥ εκπληρώνονται μέσα από τις κάτωθι (κυρίως αλλά όχι αποκλειστικώς) δράσεις:

Οι δράσεις αυτές καθώς και άλλες περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας.

Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” εκπροσωπεί την Ελλάδα στην European Structural Integrity Society - ESIS. .

Τα μέλη της ΕΕΠΜΥ συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητές της, που περιλαμβάνουν ομάδες εργασίας για τη δημιουργία νέων και την επικαιροποίηση παλαιών κατευθυντηρίων οδηγιών που αφορούν την Πειραματική Μηχανική των Υλικών, συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια καθώς και στις συνεδριάσεις τους, όπου λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στον ευρωπαϊκό χώρο με υποβολή προτάσεων, εισηγήσεων και συνεχείς παρεμβάσεις προς τους σχετικούς ευρωπαϊκούς φορείς.

Η εταιρεία στεγάζεται στον 1ο όροφο του Εργαστηρίου Αντοχής και Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κτήριο Θεοχάρη, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Το ΔΣ της εταιρείας όπως συγκροτήθηκε μετά τις εκλογές της 21ης Σεπτεμβρίου 2022 αποτελείται από τους: